© AXIOMA, s.r.o. www.axioma.sk
Rodinné domy, polyfunkčné stavby, víkendové chatky, pamiatkovo chránené objekty, interiéry, rekonštrukcie, návrh fasády, zatepľovanie, výmena okien, domáce bazény, sauny a wellness.

Architektúra a projektovanie

Architektonická a urbanistická štúdia Projekt pre ohlásenie drobnej stavby Projekt pre územné rozhodnutie Projekt pre stavebné povolenie Realizačný projekt a dielenská dokumentácia Projekt skutočného vyhotovenia stavby Tepelnotechnické posúdenie a energetický certifikát budovy Projekt zariadenia interiéru Projekt sadových úprav 3D vizualizácie interiérov a exteriérov Autorský, stavebný a technický dozor a poradenstvo Inžiniering Rozpočty
AXIOMA O s.r.o.
© AXIOMA, s.r.o. www.axioma.sk
Rodinné domy, polyfunkčné stavby, víkendové chatky, pamiatkovo chránené objekty, interiéry, rekonštrukcie, návrh fasády, zatepľovanie, výmena okien, domáce bazény, sauny a wellness.

Architektúra a projektovanie

Architektonická a urbanistická štúdia Projekt pre ohlásenie drobnej stavby Projekt pre územné rozhodnutie Projekt pre stavebné povolenie Realizačný projekt a dielenská dokumentácia Projekt skutočného vyhotovenia stavby Tepelnotechnické posúdenie a energetický certifikát budovy Projekt zariadenia interiéru Projekt sadových úprav 3D vizualizácie interiérov a exteriérov Autorský, stavebný a technický dozor a poradenstvo Inžiniering Rozpočty
AXIOMA O s.r.o.